Thứ hai, 25/06/2018 02:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ông Nguyễn Văn Chúc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

12/12/2014, 14:24 (GMT+7)

Cũng tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 11chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Ông Nguyễn Văn Chúc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Theo kết quả công  bố, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhận được số phiếu cao nhất với 45/48 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 91,8%; phiếu tín nhiệm 3/48,  chiếm 6,1%, không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người nhận số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thị Tuyến với 12/48 phiếu tín nhiệm thấp, chiếm 24,5%;  phiếu tín nhiệm cao 24/48, chiếm 49%; phiếu tín nhiệm 11/48, chiếm 22,4%.

Cũng tại kỳ họp lần này, tỉnh Vĩnh Phúc kiện toàn chức danh phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Văn Chúc, Bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Yên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ 46/48 phiếu đồng ý.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận