Chủ nhật, 21/07/2019 02:44 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Quảng Nam tăng sản lượng lương thực

15/11/2013, 10:18 (GMT+7)

Trong năm 2013, tổng giá trị SX nông lâm thủy sản toàn tỉnh ước đạt 10.595 tỷ đồng, tăng 2,84% so với năm 2012.

Mặc dù năm 2013 chịu sự tác động bất thường của thời tiết nhưng tỉnh Quảng Nam đã có nhiều giải pháp kịp thời ứng phó giúp SX nông nghiệp đạt kết quả khá. Ông Lê Muộn, PGĐ Sở NN-PTNT Quảng Nam cho biết: Trong năm 2013, tổng giá trị SX nông lâm thủy sản toàn tỉnh ước đạt 10.595 tỷ đồng, tăng 2,84% so với năm 2012.

Nhiều mô hình chuyển đổi đem lại hiệu quả kinh tế

Trong đó, giá trị SX nông nghiệp tăng 0,77%, lâm nghiệp 25,4%, thủy sản 3,3%. Điều đáng ghi nhận năng suất lúa cả năm đạt 50,1 tạ/ha, vụ ĐX 55,4 tạ/ha; HT 45,1 tạ/ha. So với năm trước thì sản lượng lượng thực giảm so với năm trước là 9.648 tấn, nguyên nhân chủ yếu do diện tích lúa cả năm giảm 645 ha do chuyển đổi cây trồng sang SX lạc, rau.

Năm 2014, ngành nông nghiệp Quảng Nam chú trọng một số nội dung như triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhanh chóng rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy mô chăn nuôi, thủy sản. Riêng đối với cây lúa, kiên trì vận động nông dân chuyển mạnh sang sử dụng các giống trung, ngắn ngày có năng suất cao, chất lượng gạo khá để bố trí SX giảm thiểu rủi ro tác động của biến đổi khí hậu.

Tiếp tục mở rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn theo hướng SX hàng hóa như lúa giống, lúa chất lượng cao ở cánh đồng sau dồn điền đổi thửa. Chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, trọng tâm sẽ chuyển sang trồng ngô trên đất lúa, hình thành những vùng chuyên canh ngô, lạc, rau quả thực phẩm để tạo điều kiện kết nối thị trường cho chế biến tiêu thụ...

Đ.THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận