Thứ sáu, 17/08/2018 02:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quảng Ninh giảm nghèo bền vững

10/11/2017, 08:47 (GMT+7)

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2020 đưa 100% các xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) ra khỏi Chương trình 135.

Để hiện thực hoá, tỉnh đang tập trung huy động các nguồn lực để tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, tạo động lực phát triển SX, nâng cao mức sống cho người dân.

Quảng Ninh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,7%/năm

Trong thời gian qua, việc thực hiện Đề án “Nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020” đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học và quyết tâm cao trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững.

Các địa phương, sở ngành đã có nhiều cố gắng, triển khai tương đối đồng bộ các chương trình theo kế hoạch đề ra và đã có chuyển biến theo hướng tích cực, hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh đã quan tâm ưu tiên bố trí vốn và phân cấp triệt để cho các địa phương chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện, qua đó đa số các dự án hạ tầng đã được triển khai đầu tư; về SX đã xác định rõ được mô hình và hình thành được các sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp theo thế mạnh của địa phương.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, đến hết tháng 9/2017, toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân 115,476 tỷ đồng/196,055 tỷ đồng, đạt 58,9%; đã triển khai hỗ trợ phát triển SX cho 3.018 lượt hộ, với tổng số vốn đã triển khai thực hiện là 22,846 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch vốn giao.

Các huyện đã phân bổ vốn đầu tư cho 144 danh mục công trình, đến nay có 121/144 công trình đang triển khai thi công (chiếm 90,97%), tổng số vốn đã thực hiện là 80,117 tỷ đồng, đạt 49,05% vốn kế hoạch giao; phân bổ kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 352 hộ nghèo, đến nay đã hoàn thành xây dựng 128 căn, 84 căn đang làm.

Chương trình NTM đã tập trung rà soát đánh giá thực trạng, nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn NTM, ban hành nhiều văn bản, cơ chế, chính sách quan trọng làm cơ sở để triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Đối với chương trình giảm nghèo, tỉnh tập trung thực hiện các chương trình, dự án để hoàn thành mục tiêu giảm bình quân tỷ lệ hộ nghèo 0,7%/năm; giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, đạt 72,7% kế hoạch năm (trong đó tạo việc làm mới là 13.500 lao động); tuyển sinh đào tạo nghề 29.880 người, đạt 90,55% kế hoạch năm.

Mới đây, tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017 về thực hiện Đề án “Nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long yêu cầu trong thời gian tới.

Theo đó các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến từng hộ dân thông qua các tổ chức trong hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể; đẩy nhanh tiến độ triển khai một số việc cụ thể về truyền thông như: Kết nối mạng trực tuyến đến các xã, việc mở rộng sóng điện thoại di động đến những nơi chưa có sóng và sóng yếu, tăng diện người dân ở miền núi, biên giới được xem truyền hình, triển khai đề án đưa điện lưới đến các cụm dân cư ở thôn.

Chủ tịch UBND các huyện tập trung thực hiện công tác giải ngân vốn đảm bảo hiệu quả, chất lượng đầu tư; cần chủ động việc huy động các nguồn vốn xã hội hóa, sự hỗ trợ của các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trong thực hiện Đề án, đặc biệt vốn vay từ các ngân hàng.

“Đối với Chương trình giảm nghèo bền vững, các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể và nhiệm vụ đã được phân công để hoàn thành mục tiêu năm 2017 giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất 0,7%, số hộ thoát nghèo 2.270 hộ toàn tỉnh, đảm bảo giảm nghèo thực chất, bền vững…”, ông Long yêu cầu.

Với những giải pháp thiết thực và đồng bộ, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo sẽ đạt được những chỉ tiêu đặt ra, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy kinh tế, xã hội của Quảng Ninh ngày càng phát triển.
ĐIỆP QUẢNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận