| Hotline: 0983.970.780

Quảng Trị xóa huyện “trắng” xã nông thôn mới

Thứ Sáu 25/12/2020 , 08:34 (GMT+7)

Đakrông là huyện cuối cùng của tỉnh Quảng Trị có 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xóa danh sách huyện "trắng" xã đạt chuẩn NTM ở địa phương này.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng nông thôn ở Quảng Trị được nâng lên đáng kể. Ảnh: Công Điền.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng nông thôn ở Quảng Trị được nâng lên đáng kể. Ảnh: Công Điền.

Qua 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những thành quả quan trọng, đến thời điểm này tất cả các mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Quảng Trị đề ra mục tiêu đến năm 2020 có 50-55% số xã đạt chuẩn NTM, 1 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Cam Lộ), không còn huyện trắng xã đạt chuẩn, không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí và không còn xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí. Trong điều kiện một tỉnh có nguồn thu hạn chế, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện mục tiêu đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị.   

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, tuy nhiên, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo các hương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Trong năm đã có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã toàn tỉnh lên 57/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 56,4%.

Đakrông là huyện cuối cùng có 1 xã vừa mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xóa danh sách huyện trắng xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh.

Trước đó, cuối năm 2019, toàn tỉnh Quảng Trị có 7 xã miền núi dưới 8 tiêu chí, 8 xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm của các địa phương, đến thời điểm này không còn xã miền núi dưới 8 tiêu chí và xã đồng bằng dưới 16 tiêu chí.

Như vậy, tất cả các mục tiêu của tỉnh đã đề ra theo Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ùy đều đã đạt và vượt so với kế hoạch. Ngoài ra, sau khi đạt chuẩn, các địa phương tiến lên xây dựng xã, thôn NTM kiểu mẫu, hiện nay có 3 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thủy, Cam Chính).

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Trị đề ra mục tiêu có tối thiểu 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Cà Mau xây dựng 95 sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025

Cà Mau xây dựng 95 sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt 3-4 sao.

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

Tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm theo hướng không vội vàng, chậm mà chắc.