Chủ nhật, 22/07/2018 09:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quỹ đất dành cho nông nghiệp 26,7 triệu ha

23/11/2011, 09:53 (GMT+7)

Chiều 22/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2020, với 86,8% đại biểu tán thành. Theo đó, diện tích đất quy hoạch dùng cho nông nghiệp từ nay đến 2020 sẽ là 26,732 triệu ha, diện tích trồng lúa là 3,812 triệu ha.

Ảnh minh họa
Chiều 22/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2020, với 86,8% đại biểu tán thành. Theo nghị quyết, diện tích đất quy hoạch dùng cho nông nghiệp từ nay đến 2020 sẽ là 26,732 triệu ha, trong đó diện tích đất trồng lúa 3,812 triệu ha.

Để đảm bảo giữ được diện tích trên, Quốc hội yêu cầu Chính phủ khi tổ chức thực hiện phải tập trung tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ lúa hàng hóa tại các địa phương giữ nhiều đất lúa; có chính sách và biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất.

Về quy hoạch đất dành cho khu công nghiệp, dù có nhiều ý kiến đại biểu đề nghị giảm, song Quốc hội vẫn nhất trí giữ lại 200.000 ha đến năm 2020, với lý do tỷ lệ lấp đầy bình quân phải mất 10 năm, nên quy hoạch phải đi trước một bước.  Tuy nhiên, do tỷ lệ lấp đầy đến nay còn thấp, Quốc hội yêu cầu trong giai đoạn 2011-2015 phải tập trung lấp đầy, và giảm chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp giai đoạn này xuống còn 130.000 ha.

Đối với đất phát triển hạ tầng, quy hoạch đến năm 2020 có tổng diện tích 1,578 triệu ha, trong đó đất dành cho cơ sở giáo dục đào tạo lớn nhất chiếm 82.000 ha, đất y tế 10.000 ha… Về đất dành cho giao thông (đường sắt và đường bộ), theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc quy hoạch sử dụng đã được tính toán chung trong chỉ tiêu đất phát triển hạ tầng trên cơ sở chiến lược phát triển giao thông đến 2020, do đó không bổ sung chỉ tiêu này trong nghị quyết. 

Khu vực đất ở đô thị Nghị quyết vẫn thống nhất giữ lại ở mức 202.000 ha vì thực tế cho thấy, nhu cầu về nhà ở của các đối tượng có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, đối tượng chính sách còn lớn. Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ một mặt cần rà soát, điều chỉnh nhằm khắc phục tình trạng một số khu đô thị, biệt thự bỏ hoang gây lãng phí, mặt khác cần có chính sách, giải pháp để tạo điều kiện cho các đối tượng trên có chỗ ở. Đối với quỹ đất chưa sử dụng Quốc hội thống nhất sẽ đưa vào sử dụng 1,681 triệu ha đến năm 2020 và chỉ giữ lại 1,483 triệu ha.

KIÊN CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận