Thứ ba, 19/02/2019 03:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tăng cường chấn chỉnh hoạt động kiểm lâm

16/12/2011, 10:07 (GMT+7)

* Kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng cán bộ vi phạm

* Đơn vị để cán bộ vi phạm thì thủ trưởng bị xử lý trách nhiệm

Hôm qua (15/12), Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã có Chỉ thị 3714/CT-BNN-TCLN về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm.

Được biết, thời gian gần đây, mặc dù các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực ngăn ngừa nhưng tình trạng xâm hại tài nguyên rừng, lưu thông lâm sản không có nguồn gốc hợp pháp ở một số địa phương vẫn diễn ra nghiêm trọng.

Bên cạnh những tấm gương hy sinh, không quản gian khổ hiểm nguy để bảo vệ rừng, một bộ phận cán bộ, công chức có thẩm quyền tại địa phương, nhất là cán bộ kiểm lâm chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, năng lực hạn chế, vi phạm quy trình công tác, thậm chí có biểu hiện lạm dụng quyền hạn, tiếp tay cho người có hành vi khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, nhũng nhiễu, tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng Kiểm lâm và gây bức xúc trong dư luận.

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, Bộ NN-PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc kiện toàn lực lượng Kiểm lâm địa phương như sau:

1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng kiểm lâm để giáo dục chính trị tư tưởng, chấn chỉnh lề lối làm việc. Những cán bộ, công chức kiểm lâm vi phạm pháp luật và quy định về cán bộ công chức cần kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng kiểm lâm; người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ, công chức kiểm lâm thì bố trí công việc khác phù hợp hoặc cho chuyển công tác. Đồng thời khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác bảo vệ rừng.

2. Tổ chức rà soát, đánh giá, xắp xếp cán bộ công chức phù hợp với yêu cầu công tác của mỗi đơn vị kiểm lâm gắn với xác định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ rừng và đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật...Nghiêm cấm cán bộ kiểm lâm dừng phương tiện vận tải trên các tuyến đường giao thông không đúng quy định để kiểm tra lâm sản.

Đơn vị nào để cán bộ, công chức vi phạm các quy định của ngành, sách nhiễu, nhận hối lộ hoặc có hành vi tiêu cực khác, ngoài việc phải xử lý nghiêm đối với công chức vi phạm, thì thủ trưởng đơn vị đó phải bị xử lý về trách nhiệm quản lý; tập thể, lãnh đạo, cá nhân có liên đới không được xét danh hiệu thi đua trong thời hạn ít nhất là 1 năm.

3. Duy trì thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra nội bộ trong các đơn vị kiểm lâm; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất về hoạt động và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các đơn vị, cán bộ, công chức kiểm lâm, nhất là đối với những người được giao nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát lâm sản.

4. Chấn chỉnh tác phong thi hành công vụ của cán bộ, công chức kiểm lâm chấp hành nghiêm túc các quy định như: mặc đồng phục, đeo cấp hiệu, phù hiệu; giao tiếp với tổ chức, công dân phải đúng mực, lịch sự; hoạt động kiểm tra phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục của pháp luật; nghiêm cấm việc đặt ra các yêu cầu ngoài quy định của Nhà nước.

5. Tất cả các đơn vị kiểm lâm phải tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định; thiết lập và công khai thông tin đường dây nóng, hòm thư góp ý để quần chúng nhân dân biết, giám sát và góp ý đối với hoạt động của kiểm lâm.

AL - PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận