| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba 04/07/2017 , 08:01 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Hậu Giang tiếp tục được tăng cường bằng nhiều hình thức. 

Bên cạnh những hình thức tuyên truyền trực tiếp, tỉnh còn đăng phát nhiều thông tin trên các báo, đài Trung ương, địa phương...

16-30-16_2
Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm trong xây dựng NTM

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp chi bộ, họp dân... để tuyên truyền về chủ trương xây dựng NTM. Tiêu biểu như huyện Châu Thành A tổ chức 173 cuộc với trên 6.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự. TX Long Mỹ triển khai được 36 cuộc với 1.000 lượt người tham dự. TX Ngã Bảy tổ chức được 36 cuộc với 4.500 lượt người tham dự... Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân, giúp người dân nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng xã NTM.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn sự nghiệp bổ sung năm 2016, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hậu Giang đã xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về xây dựng NTM cho các cấp cán bộ. Đợt một năm 2017, đã đào tạo cho 160 học viên, với các đối tượng là thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối cấp tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. VPĐP NTM tỉnh cũng đã in ấn 170 bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016 - 2020 cấp phát cho các địa phương và các Sở, ban, ngành.

Ngoài ra, tỉnh này còn thực hiện đăng, phát nhiều bài viết tuyên truyền về chủ trương xây dựng NTM trên Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, tờ rơi, lưu động, pa nô, áp phích...

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ giao nhiệm vụ cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Chính phủ ra nghị quyết giao nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện hiện kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Cà Mau xây dựng 95 sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025

Cà Mau xây dựng 95 sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 – 2025

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt 3-4 sao.

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

OCOP Cao Bằng: chậm mà chắc

Tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, nâng cao giá trị, thương hiệu các sản phẩm theo hướng không vội vàng, chậm mà chắc.