Thứ tư, 20/06/2018 05:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thành lập BCĐ tái cơ cấu Vinashin

16/08/2010, 08:48 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký QĐ số 1470/QĐ-TTg thành lập BCĐ tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng ban.

Ủy viên BCHTƯ Đảng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Phó Trưởng ban. Các thành viên khác của BCĐ là lãnh đạo các Bộ, ngành. BCĐ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp xử lý để sớm ổn định và phát triển SXKD của Vinashin. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thông tin, tuyên truyền khách quan, chính xác, kịp thời về Vinashin.

BCĐ có 2 Tổ công tác trong đó, Tổ công tác số 1 có nhiệm vụ tái cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, định hướng đầu tư và sản xuất, kinh doanh của Vinashin. Tổ công tác số 2 đảm trách công tác tái cơ cấu tài chính bảo đảm nguồn trả nợ, vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư. Bộ phận điều phối giúp việc của BCĐ đặt tại Văn phòng Chính phủ.

PV-ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận