Thứ ba, 25/06/2019 12:31 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Thanh tra ra hơn 300.000 tỷ đồng sai phạm

08/01/2014, 14:22 (GMT+7)

Hơn 300.000 tỷ đồng là số tiền vi phạm mà ngành Thanh tra đã phát hiện ra trong năm 2013. Ngành này cũng kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 25.000 tỷ đồng.

Hơn 300.000 tỷ đồng là số tiền vi phạm mà ngành Thanh tra đã phát hiện ra trong năm 2013. Ngành này cũng kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước hơn 25.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa 

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2013 tổ chức sáng nay, 8/1 tại Hà Nội. Theo đó, năm 2013, toàn ngành đã triển khai 8.921 cuộc thanh tra hành chính và 197.690 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm 326.552 tỷ đồng, 4.520 ha đất. Ngành Thanh tra cũng đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 25.225 tỷ đồng, 3.653 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 301.327 tỷ đồng, 428 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.095 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 1.586 tập thể, 2.675 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 72 vụ việc, 75 người. Toàn ngành cũng đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.990 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 9.428/14.231 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 66,3%.) Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho biết: Qua thanh tra, ngành đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, trong ban hành chính sách, pháp luật. Cũng trong năm 2013, các cơ quan Nhà nước đã tiếp 380.331 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (giảm 2% so với năm 2012), với 4.481 đoàn đông người (giảm 1,2%) và tiếp nhận, xử lý 215.789 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 39.013/43.932 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt tỷ lệ trên 88,8%. Tuy nhiên, nhiều cuộc thanh tra chậm ban hành kết luận; số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự còn ít so với thực tế vi phạm; việc thu hồi tiền, tài sản qua thanh tra tuy có chuyển biến nhưng nhìn chung tỉ lệ chưa cao. Một số địa phương, bộ ngành chỉ đạo, điều hành công tác thanh tra còn thiếu quyết liệt, chưa sâu sát; một số quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động thanh tra còn bất cập, chậm được ban hành, sửa đổi, bổ sung; trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra còn hạn chế, có một số trường hợp làm chưa hết trách nhiệm; sự phối hợp, kết hợp trong công tác thanh tra có lúc chưa chặt chẽ.

(Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận