Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Thứ Hai 10 - 02
Tài xế sang Trung Quốc không phải cách ly nếu mặc đồ bảo hộ

Tài xế sang Trung Quốc không phải cách ly nếu mặc đồ bảo hộ

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng song "rất ít nơi" hưởng ứng.

Chủ Nhật 09 - 02
Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc - Con đường chính ngạch

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc - Con đường chính ngạch

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng song "rất ít nơi" hưởng ứng.

Thông quan hàng hoá, tài xế Trung Quốc phải vào khu cách ly

Thông quan hàng hoá, tài xế Trung Quốc phải vào khu cách ly

Kinh tế 15:19

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng song "rất ít nơi" hưởng ứng.

Thứ Bảy 08 - 02
Mỗi ngày chỉ khoảng 20 container nông sản sang được Trung Quốc

Mỗi ngày chỉ khoảng 20 container nông sản sang được Trung Quốc

Phóng sự 12:53

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng song "rất ít nơi" hưởng ứng.

Thứ Sáu 17 - 01
Xuất khẩu tôm tranh thủ tín hiệu tốt thị trường Trung Quốc

Xuất khẩu tôm tranh thủ tín hiệu tốt thị trường Trung Quốc

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng song "rất ít nơi" hưởng ứng.

Thứ Hai 23 - 12
Tái cơ cấu ngành thủy sản từ rào cản thị trường Trung Quốc

Tái cơ cấu ngành thủy sản từ rào cản thị trường Trung Quốc

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng song "rất ít nơi" hưởng ứng.

Chủ Nhật 22 - 12
Hệ lụy xuất khẩu thủy sản thô sang thị trường Trung Quốc

Hệ lụy xuất khẩu thủy sản thô sang thị trường Trung Quốc

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng song "rất ít nơi" hưởng ứng.

Thứ Sáu 29 - 11
Xây dựng vùng chăn nuôi bò sữa an toàn để chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc

Xây dựng vùng chăn nuôi bò sữa an toàn để chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng song "rất ít nơi" hưởng ứng.

Nông sản Việt Nam với thị trường Trung Quốc

Nông sản Việt Nam với thị trường Trung Quốc

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng song "rất ít nơi" hưởng ứng.

Thứ Năm 21 - 11
Nâng cao chất lượng hồ tiêu xuất khẩu thị trường Trung Quốc

Nâng cao chất lượng hồ tiêu xuất khẩu thị trường Trung Quốc

Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương đăng ký thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng song "rất ít nơi" hưởng ứng.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp