Thứ sáu, 22/06/2018 07:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thư mời Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam”

26/12/2014, 09:21 (GMT+7)

Gói thầu 33: TV-IC-15 và Gói thầu 31: TV-IC-13

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM

Gói thầu 33: TV-IC-15 (chi tiết tại đây)

Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” (FCPF)

Tài trợ số: TF013447

Gói thầu 33: TV-IC-15 Tuyển dụng Kế toán dự án cho Ban quản lý dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam”

1.      Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) bằng những đồng tiền khác nhau để chi cho dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam”. Một phần số tiền của khoản tín dụng này được dự định dùng cho các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng mà sử dụng thư mời bày tỏ quan tâm này.

2.    Ban quản lý dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” mời tư vấn cá nhân hợp lệ bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ. Tư vấn cá nhân quan tâm sẽ phải cung cấp Hồ sơ lý lịch khoa học chứng tỏ tư vấn đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn này.

3.    Tư vấn cá nhân sẽ được lựa chọn phù hợp theo các tiêu chuẩn trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011.

4.    Tư vấn cá nhân nộp Hồ sơ lý lịch khoa học bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 

5.    Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm: từ 09 giờ ngày 26/12/2014 đến 16 giờ ngày 08/01/2015. Các hồ sơ quan tâm phải được gửi bằng văn bản đến địa chỉ dưới đây (bằng hình thức nộp trực tiếp, đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử). Tư vấn cần thêm thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính từ 08 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút hàng ngày.

6.    Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ban quản lý dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam”

Địa chỉ: P043, 14 Thuỵ Khuê, Hà Nội

Tel: (+84) 4 3728 6495         Fax: (+84) 4 3728 6496

Email: fcpf.pmu@vietnam-fcpf.vn

Gói thầu 31: TV-IC-13 (chi tiết tại đây)

Tài trợ số: TF013447

Gói thầu 31: TV-IC-13 Tuyển dụng Điều phối viên dự án cho Ban quản lý dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam”.

1.      Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam nhận được khoản tín dụng từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) bằng những đồng tiền khác nhau để chi cho dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam”. Một phần số tiền của khoản tín dụng này được dự định dùng cho các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng mà sử dụng thư mời bày tỏ quan tâm này.

2.      Ban quản lý dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam” mời tư vấn cá nhân hợp lệ bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ. Tư vấn cá nhân quan tâm sẽ phải cung cấp Hồ sơ lý lịch khoa học chứng tỏ tư vấn đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn này.

3.      Tư vấn cá nhân sẽ được lựa chọn phù hợp theo các tiêu chuẩn trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011.

4.      Tư vấn cá nhân nộp Hồ sơ lý lịch khoa học bằng tiếng Anh và tiếng Việt. 

5.      Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm: từ 09 giờ ngày 26/12/2014 đến 16 giờ ngày 08/01/2015. Các hồ sơ quan tâm phải được gửi bằng văn bản đến địa chỉ dưới đây (bằng hình thức nộp trực tiếp, đường bưu điện, fax hoặc thư điện tử). Tư vấn cần thêm thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính từ 08 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút hàng ngày.

6.      Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Ban quản lý dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam”

Địa chỉ: P043, 14 Thuỵ Khuê, Hà Nội

Tel: (+84) 4 3728 6495         Fax: (+84) 4 3728 6496

Email: fcpf.pmu@vietnam-fcpf.vn

REDD+

Đang được quan tâm

Gửi bình luận