Thứ ba, 21/08/2018 01:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tiếp tục phát hiện nhiều mẫu thủy sản có dư lượng chất cấm

15/08/2012, 09:43 (GMT+7)

Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ đã tiếp tục phát hiện nhiều mẫu thủy sản có dư lượng chất cấm vượt mức cho phép.

Trong Chương trình kiểm soát dư lượng các chất độc hại tháng 7/2012, Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam bộ đã tiếp tục phát hiện nhiều mẫu thủy sản có dư lượng chất cấm vượt mức cho phép.

Cụ thể, đã phát hiện trên 1 mẫu cá rô đồng thương phẩm tại Cơ sở nuôi Nguyễn Văn Bỉ (ấp 12, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) có dư lượng Sulfonamides vượt mức giới hạn tối đa cho phép. Phát hiện dư lượng Enrofloxacin trong 3 mẫu (2 mẫu cá tra thương phẩm, gồm 1 mẫu tại Cơ sở nuôi Nguyễn Văn Đìa, ấp Khu Phố, xã Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang với Enrofloxacin = 2,1 ppb, 1 mẫu tại Cơ sở nuôi Lê Việt Tiến, ấp Thiện Lương, xã Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Tre với Enrofloxacin = 3,6 ppb và 1 mẫu tại Cơ sở nuôi Dương Ngọc Minh, ấp Tiến Thạnh, Tiên Long, Châu Thành, Bến Tre với Enrofloxacin = 42,6 ppb).

Dư lượng Enrofloxacin cũng được phát hiện ở 1 mẫu cá rô phi đỏ thương phẩm tại Cơ sở nuôi Phạm Hoàng Dũng, ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang với Enrofloxacin = 1,8 ppb và 1 mẫu cá rô đồng thương phẩm tại Cơ sở nuôi Nguyễn Văn Khải, ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang với Enrofloxacin = 11,86 ppb. Dư lượng Trifluralin được phát hiện trên 1 mẫu cá tra thương phẩm tại Cơ sở nuôi Võ Văn Lập, ấp Phú Hòa, An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long với Trifluralin = 50,22ppb.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận