Thứ hai, 10/12/2018 04:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Triển khai Nghị quyết TW4 cho cán bộ ngành Nông nghiệp khu vực phía Nam

04/04/2012, 10:33 (GMT+7)

Hơn 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổng công ty… thuộc Bộ NN-PTNT khu vực phía Nam đã tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Cao Đức Phát giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết TW4 tại hội nghị

Hôm qua 3/4 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban cán sự Đảng (Bộ NN-PTNT) do Bộ trưởng Cao Đức Phát, UVTW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng bộ, cùng đồng chí Vũ Trọng Hà, UV Ban cán sự Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức, chủ trì Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hơn 250 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổng công ty… thuộc Bộ NN-PTNT khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) đã tham dự hội nghị. Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Trọng Hà nhấn mạnh: hội nghị nhằm giúp cho các cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết TW4. Nắm vững các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, từ đó quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, hiệu quả đưa Nghị quyết TW4 (khóa XI) đi vào cuộc sống.

Trong ngày đầu tiên, hội nghị cũng nghe Bộ trưởng Cao Đức Phát giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết và chỉ thị của Bộ Chính trị, với bốn vấn đề gồm: 1 - Lý do Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng. 2 - Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết. 3 - Những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW4. 4 - Những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết và định hướng công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị cũng nghe Bộ trưởng Cao Đức Phát phổ biến quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết TW 4, chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Nghị quyết, nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng nhấn mạnh: Hội nghị TW4 đã xác định mục tiêu phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Chính vì thế, phải đưa Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đi vào cuộc sống. Để làm tốt nhiệm vụ này, các cơ quan, đơn vị… cần bám sát nội dung, tinh thần của Nghị quyết TW4, chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện nghiệm túc Nghị quyết trong cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, sinh động có hiệu quả. Việc thực hiện Nghị quyết bảo đảm chính xác, trung thực, với thái độ khách quan, xây dựng, gắn “xây” với “chống”; coi trọng nêu gương, cổ vũ, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; tránh xu hướng phiến diện một chiều, thông tin sai lệch, bôi đen. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đoàn kết trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, sự đồng thuận trong xã hội…

Ngoài ra, hội nghị cũng tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung cơ bản của Nghị quyết của Trung ương, chỉ thị và kế hoạch của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

ĐỨC TRUNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận