Thứ bảy, 26/05/2018 01:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trọng bệnh

15/12/2010, 10:29 (GMT+7)

Ông Sông Kẻ là thầy thuốc nổi danh ở tỉnh Thới. Dân gọi ông là “Thần y”. Hàm Hồi là quan tỉnh trưởng, được coi là một ông quan ga lăng, tiêu tiền như rác, mọi chỗ ăn chơi ở địa phương, không đâu là không tìm đến.

Trong khi nhiều quan cấp dưới khuyên can, thì một số vị quan thân a dua, tâng bốc quan tỉnh biết cách hưởng thụ những thú vui ở đời…

Một lần thầy thuốc Sông Kẻ đến yết kiến Hàm Hồi. Đứng ngắm một lát, rồi tâu rằng:

- Tiên sinh có bệnh trong bì phu, không chữa sợ sau nặng, sinh biến.

Hàm Hồi bảo:

- Ngươi nói vậy, là ý làm sao?

Sông kẻ thưa:

- Bệnh của tiên sinh hiện nay mới biểu hiện ngoài da. Nhưng chớ coi thường, không loại trừ tiềm ẩn bệnh trong lục phủ ngũ tạng.

Hàm Hồi cười nhạt:

- Ta vô bệnh.

Sông Kẻ cáo từ, đi ra.

Hàm Hồi quay sang các quan đứng cạnh, nói:

- Ta xem thầy thuốc này muốn chữa bệnh cho người khỏe để lấy công đây.

Nói xong, lại vẫy viên quan lễ nghi tới, bàn chuyện đi khu sinh thái Phong Dao, có bãi “tắm tiên” mới khai trương.

Mười hôm sau, Sông Kẻ lại vào yết kiến Hàm Hồi.

Ngắm một lúc, rồi thưa:

- Tiên sinh đang có bệnh ở gan ruột, không chữa sau khó lòng…

Quan tỉnh trưởng không trả lời, và có vẻ không bằng lòng. Sông Kẻ đi ra.

Trong lúc quan đầu tỉnh mải mê với những trò du hý, thì các quân sư lợi dụng lúc quan đang vui, liền dúi vào tay quan những tập hồ sơ dầy cộp, xin chữ ký. Tay cầm bút, quan không quên câu cửa miệng: “Các cậu kiểm tra kỹ rồi đấy chứ?”. Các quân sư rối rít dạ, vâng. Rồi sau khi quan ký xong, là họ vội vã cầm lấy và chuồn thẳng.

Cách mười hôm nữa, Sông Kẻ lại vào yết kiến Hàm Hồi. Vừa trông thấy, đã hốt hoảng lùi ra ngay.

Quan tỉnh trưởng thấy lạ, cho người gọi lại, hỏi vì cớ gì mà lui ra ngay vậy.

Sông Kẻ thưa:

- Bệnh ở bì phu còn châm chích được. Bệnh ở gan ruột còn thuốc thang được. Bệnh vào đến xương tủy, thì không tài nào chữa được nữa. Bây giờ, bệnh của tiên sinh đã ngấm đến xương tủy, nên tôi không dám nói, mà phải lui ra ngay.

Sau khi Sông Kẻ đi khỏi, Hàm Hồi vẫn không tin. Đến lúc có quan thanh tra của cấp trên tới thông báo cho quan đầu tỉnh về hàng loạt vụ bê bối từ các dự án lớn trong tỉnh, mà các dự án này, đếu có chữ ký phê duyệt của quan đầu tỉnh, thì Hàm Hồi thấy xây xẩm mặt mày. Năm hôm sau, Hàm Hồi phát bệnh, vội cho đi tìm thần y Sông Kẻ, thì không còn biết ở đâu nữa. Quả nhiên như thầy thuốc Sông Kẻ tiên đoán, bệnh của quan Hàm Hồi không thầy nào chữa được nữa…

ĐỖ VĂN TRƯỢT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận