Chủ nhật, 15/09/2019 09:19 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Ưu tiên vốn hỗ trợ xã điểm, xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

28/01/2015, 09:25 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định giao các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ưu tiên vốn hỗ trợ xã điểm, xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

Cụ thể, vốn trái phiếu Chính phủ bố trí để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã theo đúng mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, ưu tiên vốn hỗ trợ cho:

1. Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã nghèo thuộc: Huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên, vùng ĐBSCL và các vùng còn lại.

Các xã nghèo được hỗ trợ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội khóa XIII.

2. 8 xã điểm theo chỉ đạo của Trung ương

Mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân cho các xã nêu trên tối thiểu gấp 2 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên. Đối với các địa phương bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 chưa đúng Nghị quyết số 65/2013/QH13 và Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phải điều chỉnh bố trí năm 2015 bù lại để đảm bảo thực hiện Nghị quyết Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2014-2016 cũng được ưu tiên vốn hỗ trợ với mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân gấp khoảng 1,6 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên.

Mức bố trí vốn cụ thể của cho từng xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định theo quy định.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận