| Hotline: 0983.970.780

Thứ Tư 23/09/2020 , 18:16 (GMT+7)

Áp dụng công nghệ, chuyển đổi số phát triển nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ Tư 23/09/2020 , 18:16 (GMT+7)

Sáng 23/9, Bộ NN-PTNT đã cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số và định hướng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp