| Hotline: 0983.970.780

Thứ Bảy 16/01/2021 , 06:00 (GMT+7)

Ghép giống mới làm trẻ hóa vườn mắc ca

Thứ Bảy 16/01/2021 , 06:00 (GMT+7)

Bằng hình thức sử dụng giống mới, chất lượng cao để ghép cải tạo, người dân Lâm Đồng đã thành công trong việc trẻ hóa vườn mắc ca.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp