Thứ sáu, 20/07/2018 04:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013)

04/01/2013, 10:07 (GMT+7)

Để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013), Báo Nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản Dự thảo.

Ngày 28/12/2012, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký ban hành Nghị quyết số: 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013), Báo Nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản Dự thảo.

Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận