Đường dây nóng : 0913.378.918

Giảm thời gian sinh trưởng ngô đông

Theo khuyến cáo của Cục Trồng trọt, để đảm bảo năng suất, chất lượng ngô cuối vụ, các giống ngô có thời gian sinh trưởng 105-115 ngày nên gieo trồng trước 30/9.
Tin bài khác

Theo khuyến cáo của Cục Trồng trọt, để đảm bảo năng suất, chất lượng ngô cuối vụ, các giống ngô có thời gian sinh trưởng 105-115 ngày nên gieo trồng trước 30/9.

Những giống ngô thời gian sinh trưởng ngắn dưới 100 ngày có thể gieo trồng đến 10/10 nhưng phải làm ngô bầu. Chăm sóc ngô sinh trưởng, phát triển nhanh là một biện pháp kỹ thuật quan trọng đảm bảo năng suất, chất lượng ngô đông.

Để cây ngô sinh trưởng, phát triển nhanh, nhà nông cần chú ý một số biện pháp kỹ thuật sau:

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo Nông nghiệp VN số 191 ra ngày 26/9/2011)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
KS Nguyễn
Bình luận Gửi phản hồi