Thứ bảy, 21/07/2018 03:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Lưu ý thu hoạch lúa giống

23/09/2013, 10:43 (GMT+7)

Tuyệt đối không được thu hoạch khi lúa còn đang ướt sũng hoặc còn có nguy cơ mưa. Nên sấy, phơi khô đến đâu thu hoạch đến đấy.

Hiện đang bắt đầu thời vụ thu hoạch lúa giống của nhiều cơ sở SX ở các địa phương phía Bắc. Tuy nhiên, thời tiết còn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp nên lúa có thể sẽ không sấy; tuốt và phơi khô trong nắng được kịp thời, gây ảnh hưởng đến tỷ lệ nẩy mầm và chất lượng hạt giống. Chúng tôi xin lưu ý như sau:

- Tuyệt đối không được thu hoạch khi lúa còn đang ướt sũng hoặc còn có nguy cơ mưa. Nên sấy, phơi khô đến đâu thu hoạch đến đấy.

- Nếu thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp mà chưa có điều kiện sấy hoặc phơi khô trong nắng thì bắt buộc phải tháo thóc ra khỏi những bao chứa và đem tải mỏng thích hợp (dầy 5 - 7 cm) ngay trong sàn sấy hoặc nền nhà.

- Nếu thu hoạch theo hình thức thủ công: Gặt - nượm - tuốt máy mà chưa có điều kiện tuốt máy thì phải xếp nượm cho thưa cầu và ở độ cao vừa phải (chừng ngang đùi). Tuốt máy xong rồi, nhưng nguy cơ gặp mưa, chưa có nắng để phơi khô hoặc chưa có điều kiện sấy kịp thời thì cũng phải thu thóc đổ vào trong nhà và cũng tải mỏng thích hợp (dầy 5 - 7 cm).

Nếu thu hoạch lúa còn đang ướt sũng hoặc vừa mưa xong hay cả 2 hình thức thu hoạch (bằng máy gặt và thủ công) sẽ làm hạt thóc có thể tự nứt nanh nẩy mầm. Nếu ở nhiệt độ cao hơn sẽ làm hạt thóc bị chết phôi mầm. Mặt khác, còn là điều kiện thuận lợi cho mầm mống bệnh lem lép hạt tồn tại, sinh sôi nẩy nở trên hạt giống và ở vụ SX sau.

NGUYỄN HỮU VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận