Thứ bảy, 24/02/2018 09:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phát triển mô hình SX nông nghiệp xanh, sạch

26/08/2013, 09:57 (GMT+7)

Ngày 23/8 UBND TP Cần Thơ và Thường trực BCĐ Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL MDEC - Vĩnh Long 2013 phối hợp trao đổi kế hoạch chuẩn bị tham dự các hoạt động trong chương trình - MDEC - Vĩnh Long 2013...

Ngày 23/8 UBND TP Cần Thơ và Thường trực BCĐ Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL MDEC - Vĩnh Long 2013 phối hợp trao đổi kế hoạch chuẩn bị tham dự các hoạt động trong chương trình - MDEC - Vĩnh Long 2013, sẽ diễn ra từ 21 đến 24/11/2013.

Phát triển và nhân rộng mô hình SX nông nghiệp xanh, sạch là một trong 6 hoạt động chính trong chương trình MDEC. Nội dung nhằm đánh giá, nhân rộng quy trình thực hành SX nông nghiệp xanh, sạch; đánh giá chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp là thế mạnh của vùng ĐBSCL để các địa phương tiếp cận, ứng dụng vào điều kiện thực tế của địa phương để từng bước nhân rộng quy trình thực hành SX...

HỮU ĐỨC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận