Thứ ba, 17/07/2018 12:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Quy định mới về quản lí, sử dụng thuốc BVTV

11/04/2011, 08:48 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ NN- PTNT đã ban hành Thông tư 18 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

Theo đó, tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật đăng ký sử dụng tại Việt Nam đều phải đăng ký khảo nghiệm hiệu lực sinh học ở Việt Nam. Và mỗi loại hoạt chất hay thuốc kĩ thuật của một nhà sản xuất chỉ được đăng ký 01 tên thương phẩm để phòng, trừ dịch hại hoặc điều hòa sinh trưởng cây trồng.

Cục Bảo vệ Thực vật có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, cấp phép hoặc trả lời hồ sơ đăng kí trong vòng 15 ngày. Thông tư cũng quy định rõ trình tự, thủ tục và thời gian thực hiện cho các hoạt động: Đăng kí khảo nghiệm, đăng kí chính thức, đăng kí bổ sung, gia hạn đăng kí hay chuyển nhượng đăng kí các loại thuốc bảo vệ thực vật, cấp phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật. Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản lưu thông trên thị trường được thực hiện theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

KIÊN CƯỜNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận