Thứ hai, 10/12/2018 12:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

5 tiêu chí xác định vùng trồng trọt tập trung đủ điều kiện ATTP

25/11/2013, 10:11 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư số 49/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện ATTP.

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Thông tư số 49/2013/TT-BNNPTNT hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện ATTP.

Theo đó, vùng sản xuất trồng trọt tập trung (SXTTTT) đủ điều kiện ATTP phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:

Phù hợp với quy hoạch phát triển nông nghiệp của địa phương và được UBND cấp tỉnh phê duyệt; quy mô diện tích của vùng SXTTTT phù hợp với từng đối tượng cây trồng và điều kiện cụ thể của từng địa phương do UBND cấp tỉnh quy định;

Chuyên canh sản xuất một loại sản phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT, riêng đối với vùng sản xuất rau hoặc lúa, tùy điều kiện cụ thể được luân canh với cây trồng ngắn ngày khác;

Không bị ô nhiễm đất, nước, không khí quá mức cho phép ảnh hưởng đến chất lượng nông sản; đáp ứng yêu cầu về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất nông nghiệp theo quy định tại QCVN 03: 2008/BTNMT ngày 18/7/2008 của Bộ TN-MT và giới hạn cho phép của một số kim loại nặng, vi sinh vật gây hại trong nước tưới đối với sản xuất trồng trọt theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này; đáp ứng tiêu chí về cơ sở hạ tầng đối với vùng sản xuất tập trung.

Riêng tiêu chí về cơ sở hạ tầng, cũng trong Thông tư 49, Bộ NN-PTNT đã có những quy định cụ thể hơn. Theo đó, hệ thống giao thông đến vùng sản xuất, trong vùng và đến nơi tập trung sản phẩm phải thuận lợi; cấp độ và quy mô công trình phù hợp yêu cầu sản xuất và đầu tư của vùng.

Về hệ thống thủy lợi: Vùng sản xuất rau, lúa nước tập trung phải có hệ thống tưới, tiêu chủ động, cấp độ và quy mô công trình phù hợp yêu cầu sản xuất và đầu tư của vùng; vùng sản xuất quả, chè, cà phê, hồ tiêu tập trung phải có hệ thống tưới, tiêu chủ động hoặc khai thác nguồn nước tự nhiên như nước ngầm, nước mưa, nước ao hồ, sông suối đáp ứng yêu cầu sản xuất của vùng; vùng sản xuất tập trung bị ảnh hưởng của lũ, triều cường, xâm nhập mặn phải có hệ thống đê, bờ bao, cống đảm bảo chống lũ, ngăn mặn, phân ranh giới vùng nước ngọt, nước lợ, nước mặn đáp ứng yêu cầu sản xuất của vùng...

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận