Thứ bảy, 22/09/2018 10:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bình Phước huy động hơn 5.000 tỷ đồng

08/05/2014, 08:59 (GMT+7)

Trong 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã huy động được 5.198 tỷ đồng.

Bình Phước huy động hơn 5.000 tỷ đồng
Người dân góp sức làm đường GTNT

Ngày 7/5, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM do ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bình Phước.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bình Phước, trong 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã giải quyết việc làm cho gần 90.000 lao động, đào tạo gần 20.000 lao động;

Tổ chức mở 41 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho gần 1.700 lượt người tham dự và 127 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi, thu hút hơn 5.000 lượt người tham gia; tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của 47 HTX, đầu tư vốn, hỗ trợ thành lập thêm 10 HTX và tổ hợp tác xã; hỗ trợ 75 mô hình SX.

Đối với 20 xã chỉ đạo điểm giai đoạn 2011 - 2015, đến nay đã thực hiện được 33 mô hình SX, 27 mô hình chuyển giao KHKT; tổ chức 226 lớp tập huấn kỹ thuật SX cho hơn 7.100 lượt người tham gia; đào tạo nghề ngắn hạn cho hơn 9.200 lượt người.

Đến nay, tỉnh đã có 12/21 xã chỉ đạo điểm giai đoạn 2011-2015 đạt chỉ tiêu tăng thu nhập. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu của 20 xã điểm, đến nay đã xây dựng được 46 công trình đường GTNT; 1 công trình thủy lợi; xây dựng 11 công trình trường học; 2 công trình văn hóa; 6 hội trường xã và 18 công trình phụ trợ…

Kết quả, nguồn vốn thực hiện trong 3 năm qua đạt 5.198 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách bố trí trực tiếp cho chương trình hơn 209 tỷ đồng; vốn đóng góp của nhân nhân gần 113 tỷ đồng; vốn DN gần 172 tỷ đồng và vốn tín dụng còn dự nợ cho chương trình hơn 3.388 tỷ đồng.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh Bình Phước có 1/21 xã điểm đạt 19/19 tiêu chí; 7/21 xã điểm đạt 10-14 tiêu chí; 11/21 xã điểm đạt từ 5-9 tiêu chí và 1/21xã điểm đạt dưới 5 tiêu chí.

BÌNH PHƯỚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận