Thứ sáu, 22/06/2018 07:19 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Cải cách chế độ công vụ, công chức

05/07/2013, 09:42 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám vừa chủ trì hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám vừa chủ trì hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Các đơn vị thuộc Bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ CCHC của đơn vị trên cơ sở khung của Bộ. Đặc biệt, công tác cải cách công vụ công chức, xây dựng tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được Ban cán sự Đảng bộ, Bộ trưởng quan tâm chỉ đạo, điều hành.

Đã có Nghị quyết của Ban cán sự về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ; triển khai thực hiện đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” của Chính phủ, bước đầu có nét đổi mới trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức...

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ CCHC, Bộ NN-PTNT lưu ý các đơn vị một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo quy trình, chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết số 638-NQ/BCS của Ban cán sự về giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án cải cách công vụ, công chức tại Quyết định 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, triển khai thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2013-2015 của Bộ theo tiến độ đề ra, đồng thời tích cực triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ đúng tiến độ chỉ đạo của Chính phủ.

Thứ tư, hoàn thành xây dựng, ban hành áp dụng Bộ Chỉ số CCHC của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ; tiếp tục duy trì, phòng ngừa, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại khối cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

Thứ năm, tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2013 và kế hoạch kiểm tra của Bộ Nội vụ tại văn bản số 579/QĐ-BNV ngày 17/5/2013 của Bộ Nội vụ (đặc biệt là các đơn vị được kiểm tra trực tiếp) và cuối cùng cần xây dựng dự trù kinh phí, kế hoạch CCHC và các kế hoạch chuyên đề năm 2014.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận