Thứ hai, 16/07/2018 04:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Chính phủ tạm giao trồng mới 250.000 ha rừng năm 2012

29/09/2011, 09:54 (GMT+7)

Trong khi chờ Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, Thủ tướng đã có văn bản tạm giao kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 cho các Bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, năm 2012, hỗ trợ khoán bảo vệ rừng 2.000.000 ha (trong đó 62 huyện nghèo là 1.200.000 ha), trong đó cần tập trung khoán quản lý bảo vệ ở các khu rừng có nguy cơ bị xâm hại cao, các vùng nghèo; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng là 750.000 ha, gồm khoanh nuôi mới 400.000 ha và khoanh nuôi chuyển tiếp là 350.000 ha. Nhiệm vụ trồng rừng năm 2012 là 250.000 ha, gồm trồng mới 130.000 ha, trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng 30.000 ha và rừng sản xuất là 100.000 ha; trồng lại rừng sản xuất sau khai thác là 120.000 ha; cải tạo rừng 30.000 ha và  trồng cây phân tán 50 triệu cây; hỗ trợ vận chuyển chế biến gỗ vùng Tây Bắc 500.000 tấn.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính căn cứ nhiệm vụ nêu trên và các quy định hiện hành, cân đối kế hoạch vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

AL

Đang được quan tâm

Gửi bình luận