Thứ tư, 19/09/2018 11:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Công bố diện tích rừng ở 5 lưu vực để chi trả dịch vụ môi trường

11/12/2014, 21:33 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Quyết định 5234/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Theo quyết định này, có 5 lưu vực gồm Vĩnh Sơn 5 (tổng diện tích rừng trong lưu vực là 64.245 ha), Sông Tranh (63.439 ha), An Khê (68.257 ha), Đăk Drinh (31.020 ha) và Cty CP Đường Quảng Ngãi (179.266 ha).

Tổ chức thực hiện: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam điều phối tiền thu được từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng cho từng tỉnh theo diện tích rừng của từng tỉnh trong lưu vực có tham gia cung ứng dịch vụ môi trường rừng được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hướng dẫn có liên quan; UBND các tỉnh có liên quan đến các lưu vực nói trên chỉ đạo các cơ quan liên quan và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh xác định các đối tượng được chi trả dịch vụ cung ứng với mỗi lưu vực và triển khai theo quy định hiện hành.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận