Thứ ba, 19/11/2019 03:39 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Công nhận TP Phúc Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

15/10/2019, 09:45 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Phúc Yên là đô thị cửa ngõ, được coi là trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, trung tâm kinh tế công nghiệp - dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc, với diện tích tự nhiên hơn 120 km², dân số trên 15 vạn người, có 10 đơn vị hành chính gồm 8 phường và 2 xã.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố Phúc Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với nhiều giải pháp thông qua việc ban hành các Nghị quyết, chương trình, đề án và hệ thống các văn bản thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM với 19 tiêu chí, 41 nội dung theo quy định.

Đến nay, với tổng huy động nguồn lực xây dựng NTM trên địa bàn 2 xã của thành phố Phúc Yên là 413.279 triệu đồng, cả 2 xã đã hoàn thành chương trình với 100% đường trục xã, đường từ trung tâm xã đến thành phố, 99% đường trục thôn, liên thôn theo tiêu chuẩn kỹ thuật; 100% kênh loại I, loại II và 96% kênh loại III đã được kiên cố; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều xã Cao Minh còn 0,76%, xã Ngọc Thanh còn 1,28%; 98% người lao động trong độ tuổi ở 2 địa phương này có việc làm thường xuyên.

PHƯƠNG NHI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận