Thứ tư, 19/09/2018 09:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đắk Lắk phát động thi đua xây dựng NTM

11/08/2011, 10:15 (GMT+7)

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Công văn số 3857 gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phát động phong trào thi đua xây dựng NTM.

Đắk Lắk phấn đấu đến năm 2015 có 20% số xã cơ bản đạt tiêu chuẩn NTM. Hoàn thành cơ bản công tác quy hoạch xây dựng NTM cấp xã và đề án NTM cấp xã, cấp huyện, tỉnh xong trước tháng 6/2012. Nhựa hoá hoặc bê tông hóa 50% đường xã, liên xã, 100% xã có đường nhựa đến trung tâm; tỷ lệ đường trục thôn, buôn được cứng hóa đạt chuẩn 40%; 100% số xã có hệ thống thông tin, trong đó 50% số thôn buôn có dịch vụ internet; không có nhà tạm dột nát, 50% hộ có nhà đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn tăng 1,5 lần so với mức thu nhập bình quân/người ở nông thôn năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%/năm; giảm tỷ lệ thiếu việc làm ở nông thôn xuống 5%; giảm tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp còn 62%...

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao để xây dựng các giải pháp, chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với nội dung xây dựng NTM trên địa bàn và phát động thi đua, đăng ký thi đua giữa cac cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của ngành, địa phương và toàn tỉnh trong năm 2011, giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

NGUYỄN THĂNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận