Thứ tư, 17/07/2019 08:33 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Dành gần 200 tỷ đồng cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức, cơ quan trên địa bàn

26/11/2013, 10:36 (GMT+7)

Theo Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội, để sớm giải quyết các trường hợp tồn đọng trong việc cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức trên địa bàn, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở khẩn trương triển khai, thực hiện “Đề án cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội; đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố”. 

Theo Đề án, Hà Nội đặt quyết tâm đến năm 2015, cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. 

Cụ thể, thành phố phấn đấu đến hết năm 2015 cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất theo bản đồ địa chính, trích đo địa chính có tọa độ cho các tổ chức trên địa bàn thành phố;

Đảm bảo mỗi thửa đất và tài sản trên đất do các tổ chức quản lý đều được cấp Giấy chứng nhận để tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

Đồng thời thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất đai và lập hồ sơ địa chính, quản lý tài sản Nhà nước.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án khoảng 180 tỷ đồng được trích từ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo phân bổ của thành phố, trong đó kinh phí năm 2014 thực hiện 103 tỷ đồng. Năm 2015 là khoảng 77 tỷ đồng.

MINH NGHĨA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận