Thứ bảy, 20/04/2019 01:37 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Đào tạo cán bộ xây dựng NTM

30/06/2011, 11:12 (GMT+7)

Bộ NN -PTNT vừa ban hành Quyết định 1003 về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020.

Các buổi tập huấn, đào tạo sẽ giúp cán bộ các cấp hiểu rõ hơn về Chủ trương xây dựng NTM

Bộ NN -PTNT vừa ban hành Quyết định 1003 về Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020.

Quyết định 1003 được ban hành nhằm mục đích nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ xây dựng NTM ở các cấp, xây dựng lên đội ngũ cán bộ đủ năng lực triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM đến năm 2020. Mục tiêu cụ thể, năm 2013 có 40% cán bộ xây dựng NTM các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về NTM, năm 2015 là 75% và năm 2020 con số này là 100%.

Đối tượng thuộc diện đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cán bộ xây dựng NTM ở Trung ương và cấp tỉnh gồm các Bộ từ cấp Vụ, Cục trở xuống đang làm việc trong các Bộ, ngành đoàn thể được giao nhiệm vụ thực hiện các Chương trình xây dựng NTM. Đối với cán bộ cấp tỉnh, gồm các Sở, ngành, đoàn thể, thành viên ban chỉ đạo, cán bộ văn phòng điều phối xây dựng NTM…

Nhóm thứ hai là cán bộ xây dựng cấp huyện, xã được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung trong Chương trình xây dựng NTM. Về hình thức đào tạo, cán bộ xây dựng NTM ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã đều được đào tạo tập trung theo lớp, thời gian không quá 7 ngày.

THẾ LỘC - XUÂN VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận