Thứ bảy, 22/09/2018 02:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Đề nghị giảm phí kiểm tra hàng hóa thủy sản đông lạnh

03/10/2012, 09:29 (GMT+7)

Theo VASEP, Bộ NN-PTNT vừa gửi công văn tới Bộ Tài chính về việc xem xét, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 04) ngày 5/1/2012.

Theo VASEP, Bộ NN-PTNT vừa gửi công văn tới Bộ Tài chính về việc xem xét, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC (gọi tắt là Thông tư 04) ngày 5/1/2012.

Theo đó, đối với phí kiểm tra thực trạng hàng hóa sản phẩm động vật thủy sản đông lạnh, Bộ NN-PTNT đề nghị sửa đổi cách tính và mức phí đối với nội dung kiểm dịch hàng thủy sản đông lạnh theo hướng giảm xuống so với đề nghị trước đây của Cục Thú y.

Cụ thể, Cục Thú y đề nghị phí kiểm dịch là 100.000 đồng với lô hàng từ 12 tấn trở xuống, nay đổi thành với lô hàng từ 24 tấn trở xuống; mức phí 200.000 đồng với lô hàng từ trên 12 tấn đến 50 tấn, đổi thành với lô hàng từ trên 24 tấn đến 150 tấn; mức phí 300.000 đồng với lô hàng từ trên 50 tấn đến 150 tấn, đổi thành từ trên 150 tấn đến 300 tấn; mức phí 400.000 đồng với lô hàng từ trên 150 tấn đến 300 tấn đổi thành từ trên 300 tấn đến 500 tấn; mức phí từ 3 triệu đồng trở lên với lô hàng có khối lượng từ trên 300 tấn đổi thành khối lượng từ trên 500 tấn.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận