Thứ tư, 20/06/2018 10:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gần 55 nghìn tỷ đồng cho vùng đồng bào dân tộc

12/04/2013, 10:17 (GMT+7)

Trong giai đoạn 2006 - 2012, Chính phủ đã đầu tư 54,7 nghìn tỷ đồng cho các chương trình, chính sách vùng dân tộc và miền núi.

Trong giai đoạn 2006 - 2012, Chính phủ đã đầu tư 54,7 nghìn tỷ đồng cho các chương trình, chính sách vùng dân tộc và miền núi với các chương trình 135, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho 62 huyện nghèo…

Chủ trì Hội nghị toàn quốc đánh giá và triển khai thực hiện chính sách vùng dân tộc và miền núi hôm qua (11/4), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm tới đồng bào vùng dân tộc. Trong những năm qua, chính sách cho vùng dân tộc và miền núi đã thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc còn khá cao, khoảng cách phát triển với vùng đồng bằng còn lớn; hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển...

Nhờ nguồn vốn Nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc ngày một được nâng cao

Những yếu kém, tồn tại nêu trên, ngoài nguyên nhân khách quan về xuất phát điểm, còn không ít nguyên nhân chủ quan như nhận thức về công tác dân tộc, vị trí, vai trò trọng yếu của vùng dân tộc và miền núi của một số cán bộ các cấp chưa sâu sắc; năng lực tham mưu đề xuất chính sách dân tộc của các Bộ, ngành, địa phương còn hạn chế; việc tổ chức thực thi chính sách ở nhiều nơi còn kém hiệu quả...

Vì vậy, Thủ tướng nhấn mạnh, các Bộ, ngành địa phương phải quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển đối với vùng dân tộc và miền núi, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước thu hẹp chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó là nghiên cứu, rà soát, điều chỉnh, đề xuất và nâng cao hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách đối với vùng dân tộc và miền núi, phù hợp với điều kiện thực tế như chính sách hỗ trợ nhà ở, vốn phát triển sản xuất; huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KT-XH ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa; quan tâm chăm lo phát triển y tế, giáo dục, đào tạo nghề...

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Giàng Seo Phử, trong gia đoạn 2006 - 2012, mặc dù trong điều kiện ngân sách Nhà nước khó khăn, nhưng Chính phủ đã bố trí nguồn cho các chương trình, chính sách vùng dân tộc và miền núi với tổng kinh phí trên 54,7 nghìn tỷ đồng, triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách cho vùng miền núi và dân tộc, đã làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng dân tộc và miền núi…

Cụ thể, công tác giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả tích cực, 99,5% số xã có trường tiểu học, 93,2% số xã có trường trung học cơ sở, 12,9% số xã có trường trung học phổ thông. Mạng lưới y tế phát triển nhanh, hệ thống bệnh viện tỉnh, huyện và trạm y tế xã được quan tâm đầu tư, 99,39% xã có trạm y tế, 77,8% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đến năm 2011, đã có 94,2% số thôn đã có cán bộ y tế.

Văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy. Hạ tầng kỹ thuật phát thanh truyền hình, thông tin liên lạc được quan tâm, hiện phủ sóng phát thanh trên 90% và phủ sóng truyền hình gần 80%, 98,7% số xã có bưu điện văn hóa. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố và ngày càng phát triển, nhất là hệ thống chính trị cơ sở.

Nhờ đó, tình hình chính trị - xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Đồng bào các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

VĂN NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận