Thứ tư, 20/06/2018 03:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hà Tĩnh: Khởi công Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN

13/05/2015, 16:30 (GMT+7)

Đây là dự án nâng cao năng lực ứng dụng các tiến bộ KH&CN sinh học đối với sự nghiệp phát triển nền nông nghiệp sạch, chất lượng, bền vững

Để đưa công nghệ sinh học vào ứng dụng KH-KT trong nông nghiệp, Dự án nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh được xây dựng trên diện tích 3,86 ha với mức đầu tư giai đoạn đầu trên 98 tỷ đồng, được phân chia thành 5 hạng mục bao gồm, khu nhà xưởng, nhà kính, nhà lưới, khu ruộng thí nghiệm và giống cây trồng bảo tồn gen, nhà thí nghiệm và chuyển giao công nghệ. Dự kiến thời gian thi công 18 tháng hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đây là dự án nâng cao năng lực ứng dụng các tiến bộ KH&CN sinh học đối với sự nghiệp phát triển nền nông nghiệp sạch, chất lượng, bền vững có ý nghĩa thiết thực bảo tồn quỹ Gen các giống cây, con quý hiếm; sản xuất các giống cây chất lượng cao, các loại chế phẩm sinh học, các loại phân bón hữu cơ vi sinh…cung cấp các dịch vụ, sản phẩm khoa học chất lượng cao đến với sản xuất và đời sống dân sinh.

Đồng thời nâng cao năng lực, khả năng nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo, chuyển giao các tiến bộ KHCN, đặc biệt các tiến bộ trong Công nghệ sinh học, góp phần đến năm 2020 Hà Tĩnh trở thành tỉnh phát triển KH-CN sinh học đầu tiên trong khu vực Bắc Trung bộ.

LÊ NA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận