Thứ sáu, 14/12/2018 08:13 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hội Khoa học - Kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tĩnh góp phần tích cực xây dựng NTM

12/11/2012, 20:58 (GMT+7)

Sau 7 năm hoạt động nhiệm kỳ đầu, Hội khoa học và Kỹ thuật Nông nghiệp Hà Tĩnh đã hoạt động đúng với tiêu chí đề ra, thực hiện 3 chương trình dự án khoa học, 4 đề tài nghiêm cứu, nhiều mô hình kinh tế và tư vấn 10 công trình thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp góp phần giúp nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Xây dựng thành công một số mô hình trang trại vừa và nhỏ, đưa vào SX đại trà cánh đồng mẫu bằng các loại giống lúa, lạc năng suất, chất lượng đúng với tiêu chuẩn hàng hóa, từng bước phục tráng dần loài cây ăn quả nguy cơ suy thoái như bưởi Phúc Trạch, cam bù Hương Sơn...góp phần tích cực thực hiện thành công chương trình MTQG-XDNTM trên toàn tỉnh.

Đại hội Hội KH-KTNN nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra phương hướng hoạt động, đồng thời kêu gọi toàn thể hội viên tích cực đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần nâng cao đời sống nông thôn đạt các tiêu chí NTM đề ra.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận