Thứ năm, 21/06/2018 03:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Kinh nghiệm làm cải cách hành chính

17/12/2014, 09:09 (GMT+7)

Kết thúc năm 2014, điểm nhấn đáng chú ý trong công tác CCHC của Bộ NN-PTNT là việc hoàn thiện được hệ thống quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ CCHC. 

Để công tác cải cách hành chính (CCHC) đạt hiệu quả cao cũng như đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng văn bản, căn cứ Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã ban kế hoạch hành động Chương trình 10 năm và Kế hoạch 5 năm, bước đầu đem lại kết quả rất tích cực.

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC

Kết thúc năm 2014, điểm nhấn đáng chú ý trong công tác CCHC của Bộ NN-PTNT là việc hoàn thiện được hệ thống quản lý, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ CCHC. Theo đó, đích thân Bộ trưởng lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác CCHC của Bộ, đồng thời Bộ trưởng phân công một Thứ trưởng trực tiếp chỉ đạo.

Các đơn vị tham mưu bên dưới là các vụ có trách nhiệm hướng dẫn chi tiết các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về từng lĩnh vực, nội dung CCHC. Nhờ có một bộ máy tương đối hoàn chỉnh, bài bản, hợp lí, phân công nhiệm vụ rõ ràng nên các vụ, tổng cục, cục, thanh tra, Văn phòng Bộ, trung tâm trực thuộc Bộ, Ban Quản lý các dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi đểu chủ động có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC do Bộ giao và theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Bộ NN-PTNT tiến hành thành lập tổ công tác chuyên đề cũng để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cụ thể trong một thời gian xác định triển khai ISO, một cửa, đơn giản hoá thủ tục hành chính, thí điểm hải quan một cửa quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, xác định Bộ chỉ số CCHC của Bộ...

Văn phòng thường trực CCHC thuộc Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện chức năng thường trực, đầu mối tổng hợp chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức thực hiện các nội dung về CCHC được lãnh đạo Bộ giao.

Từ thực tế năm 2014 cho thấy, đơn vị nào thủ trưởng đơn vị phân công một cán bộ phụ trách công tác CCHC có hiểu biết về quản lý hành chính nhà nước, có kinh nghiệm công tác, nhiệt tình với công việc trực tiếp tham mưu, đôn đốc, tổng hợp công tác CCHC của đơn vị công việc rất thuận lợi và đảm bảo đúng tiến độ.

MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế còn tồn tài trong công tác CCHC năm 2014, Văn phòng thường trực CCHC của Bộ NN-PTNT đúc kết ra một số bài học kinh nghiệm đề nghị thủ trưởng các đơn vị có nhiệm vụ CCHC trong năm 2015 cần lưu ý.

Một là cần tiếp tục đổi mới phương thức và tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC nhà nước và đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp.

Thứ hai, thực hiện CCHC thường xuyên và đồng bộ từ cấp Bộ đến cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Một yếu tố vô cùng quan trọng khác phải tăng cường nguồn nhân lực và tài chính hơn nữa cho CCHC. Bên cạnh đó, tiến hành xây dựng chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và phân kỳ thành 2 giai đoạn (giai đoạn 1: 2011 - 2015, giai đoạn 2: 2016 - 2020).

Trong mỗi giai đoạn cần chọn những nội dung trọng điểm, cấp thiết và tập trung tổ chức thực hiện dứt điểm. Nội dung cuối cùng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC.

Một kinh nghiệm nữa cho thấy sự hiệu quả trong công tác CCHC là trong năm 2014 Bộ NN-PTNT yêu cầu thủ trưởng tất cả các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về công tác CCHC của đơn vị và trực tiếp chỉ đạo hoặc phân công một lãnh đạo đơn vị giúp tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC của đơn vị, đồng thời giao nhiệm vụ cho một bộ phận chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức triển khai, tổng hợp công tác CCHC của đơn vị đó.

ĐĂNG QUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận