| Hotline: 0983.970.780

Mô hình giảm lượng giống gieo sạ

Thứ Ba 12/02/2019 , 15:50 (GMT+7)

Với mục tiêu giảm chi phí, tăng sử dụng hạt giống lúa xác nhận, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững trong sản xuất lúa hàng hóa, đồng thời nâng cao nhận thức của nông dân; năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long đã thực hiện mô hình Giảm lượng hạt giống gieo sạ.

Với mục tiêu giảm chi phí, tăng sử dụng hạt giống lúa xác nhận, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững trong sản xuất lúa hàng hóa, đồng thời nâng cao nhận thức của nông dân; năm 2018, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Long đã thực hiện mô hình Giảm lượng hạt giống gieo sạ.

08-40-12-nh-cy-lu-bng-my-giup-gim-luong-giong-gieo-s095609261
Mô hình giảm lượng giống gieo sạ tạo sự lan tỏa trong cộng đồng

Mô hình có quy mô 410 ha, trong đó huyện Long Hồ 17,6 ha, huyện Trà Ôn 112,4 ha, Tam Bình 87,1 ha và Vũng Liêm 192,9 ha; thuộc dự án “Nhân rộng mô hình giảm lượng giống gieo sạ trong sản xuất lúa hàng hóa tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017- 2020”. 

Địa bàn được chọn triển khai mô hình phù hợp với quy hoạch và định hướng sản xuất lúa hàng hóa của tỉnh và của huyện. Cánh đồng lúa tập trung, bằng phẳng, chân đất ruộng tốt.

Các hộ được chọn tham gia đều có ruộng đất phù hợp với nội dung, quy trình kỹ thuật của mô hình; tự nguyện đăng ký tham gia, nhiệt tình, có kinh nghiệm; đủ điều kiện tài chính, cơ sở vật chất, phương tiện thực hiện mô hình; quy mô diện tích bình quân đạt từ 1.000 - 30.000 m2/hộ; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị, cá nhân tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm.

Mô hình thực hiện theo phương thức xã hội hóa, đó là “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhà nước hỗ trợ 50% chi phí mua giống lúa xác nhận (định mức hỗ trợ là 6.500 đồng/kg lúa giống), 30% chi phí vật tư thiết yếu, 30% chi phí đầu tư bộ dụng cụ sạ hàng cho nông dân có nhu cầu, 100% chi phí tập huấn cho nông dân tham gia mô hình, 100% chi phí hội nghị  đánh giá và nhân rộng mô hình.

Người dân tham gia mô hình đối ứng ruộng sản xuất, 50% chi phí mua lúa giống và 70% dụng cụ sạ hàng, 70% vật tư đối ứng, chi phí dịch vụ làm đất, chăm sóc, thu hoạch và cơ sở vật chất khác phục vụ cho sản xuất.

Quy trình kỹ thuật đã áp dụng trên 4 huyện thực hiện mô hình:

Ruộng mô hình không đốt đồng.

- Chuẩn bị đất: Cho nước vào ngâm đất khoảng 12 ngày rồi tiến hành làm đất kỹ, san phẳng mặt ruộng; bón lót phân lân ở đầu vụ, trước khi gieo sạ; sau đó đào mương, đánh rãnh trên ruộng, giúp rửa phèn và dễ quản lý nước.

- Giống: Giống hỗ trợ là OM5451 cấp xác nhận với số lượng 80 kg/ha. Giống được ngâm ủ với thuốc Cruiser, giúp tăng sức nảy mầm và phát triển cây mạ, phòng ngừa bù lạch, rầy nâu đầu vụ hoặc lúa giống được xử lý thuốc trừ ốc trước khi gieo.

Phương pháp gieo là sạ hàng và sạ lan thưa. Lượng giống sử dụng trong mô hình đã giảm hơn phương pháp sạ lan truyền thống  từ 70 - 100 kg/ha.

- Quản lý ruộng đầu vụ: Không cho nước vào ruộng cho đến 5 - 7 ngày sau khi sạ. Sau sạ 1  -3 ngày thì xử lý cỏ dại bằng thuốc cỏ tiền nảy mầm. Một số điểm mô hình, quản lý ốc bươu vàng trên ruộng bằng cách bắt bằng tay hoặc sử dụng các loại thuốc bả mồi và hạn chế ốc bên ngoài vào bằng lưới chặn, khi đưa nước vào ruộng. Đối với chuột, dùng bẫy hoặc bả mồi trước khi sạ.

- Quản lý dinh dưỡng: Công thức phân sử dụng trong mô hình: 89,8 -  63,2 - 36.  Phân được chia làm 4 lần bón; bón bằng phương pháp rải.

Bón lót phân lân supe:  135 kg.

Bón thúc lần 1 (8 - 12 ngày sau sạ): 40 kg DAP + 50 kg Ure + 20 kg KCL.

Bón lần 2 (18 - 22 ngày sau sạ): 50 kg DAP + 60 kg Ure.

Bón lần 3 (40 - 42 ngày sau sạ, bón đón đòng): 50 kg Ure + 40 kg KCL.

- Quản lý nước: Mô hình áp dụng phương pháp ngập - khô xen kẽ, cụ thể:

Trên ruộng, giữ nước ở mức 3 - 5 cm vào các giai đoạn: làm đất, sau khi xử lý thuốc cỏ tiền nẩy mầm, các thời điểm bón phân, lúc lúa làm đòng đến chín sáp. Ruộng được để khô mặt đất (đủ ẩm) vào các giai đoạn: Trước khi bón thúc lần 1, lúc lúa đẻ nhánh kín hàng đến khi chuẩn bị bón phân đón đòng và trước khi thu hoạch 7 - 10 ngày.

Việc quản lý nước tưới áp dụng kỹ thuật ngập - khô xen kẽ đã giúp các ruộng trong mô hình hạn chế chồi vô hiệu, tập trung dinh dưỡng nuôi chồi hữu hiệu. Qua đó giúp rễ lúa phát triển tốt, ăn sâu, hút nhiều dinh dưỡng, lúa cứng cây, không đổ ngã, thuận tiện cho việc thu hoạch.

Tuy nhiên một số điểm mô hình chịu sự điều tiết nước từ địa phương khác, như Trung Nghĩa phụ thuộc cống Rạch Bàn (huyện Càng Long) nên địa phương phải thay đổi lịch gieo sạ (không thể theo lịch xuống giống của Phòng NN-PTNT huyện Vũng Liêm), điều này cũng làm cho việc quản lý mô hình trong giai đoạn đầu gặp không ít khó khăn.

Mặt khác do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên một số hộ chỉ có thể áp dụng rút nước giữa vụ vào giai đoạn chuẩn bị đón đòng và giai đoạn 10 - 15 ngày trước thu hoạch.

- Quản lý sâu bệnh hại: Nông dân được hướng dẫn một số giải pháp chính trong giảm giống gieo sạ, phương pháp thăm đồng và quản lý sâu bệnh hại theo hướng IPM và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng.

Một số dịch hại xuất hiện trong vụ như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lá chín sớm… Tuy nhiên áp lực sâu bệnh trên đồng thấp hơn so với ruộng ngoài mô hình gieo sạ dày.

Theo ghi nhận của cán bộ kỹ thuật qua theo dõi trên đồng cho thấy, giai đoạn trước 40 ngày sau sạ, số chồi trong mô hình luôn thấp hơn ngoài mô hình. Tuy nhiên nhờ sạ thưa, sử dụng giống xác nhận nên điểm thực hiện mô hình, lúa phát triển tốt, đẻ nhánh mạnh, 2 - 3 nhánh/bụi; lá lúa cứng, nhánh khỏe, thân cây mập, bộ rễ lúa khỏe hơn, lá lúa không che sáng lẫn nhau giúp cây quang hợp tốt, đồng thời nền đất ruộng cũng tơi xốp hơn, thời gian xanh kéo dài hơn. Cây lúa ngoài mô hình tuy số chồi/m2 nhiều nhưng do sạ dày nên cây đẻ nhánh rất ít, chỉ 1 - 2 nhánh/bụi.

Tham gia mô hình, người dân bón phân cân đối, hạn chế bón phân đạm đã giúp cây lúa cứng cây, ít đổ ngã, hạn chế sâu bệnh. Việc sử dụng phân lân trong bón lót đã giúp hạ phèn đối với những vùng đất phèn tiềm tàng, tạo điều kiện cho các loại vi sinh vật có lợi trong đất phát triển, giúp bộ rễ cây trồng khỏe, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng và hạn chế tình hình sâu bệnh hại.

Qua đánh giá kết quả cho thấy, năng suất bình quân trong toàn mô hình đạt 6,25 tấn/ha, lợi nhuận bình quân đạt 17.678.000 đồng/ha, cao hơn năng suất lúa sạ lan ngoài mô hình khoảng 0,25 tấn/ha, lợi nhuận cao hơn 4.879.500 đồng/ha.

Về hiệu quả kinh tế của ruộng trong mô hình cao hơn ruộng ngoài mô hình là 38,12%, trên cơ sở giảm chi phí đầu vào (giảm giống, phân bón, thuốc BVTV...) và tăng năng suất lúa so với ruộng sản xuất đại trà.

Về hiệu quả xã hội - môi trường: Do áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nên tiết kiệm được lượng nước tưới, tiết kiệm lượng giống, giảm lượng thuốc BVTV, giảm phân bón nhất là phân đạm, góp phần bảo vệ môi trường.

Dự án đã tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với các giống lúa chất lượng, đạt tiêu chuẩn và tiến bộ kỹ thuật mới, trang bị kiến thức sản xuất lúa theo hướng đạt năng suất, chất lượng, ổn định và bền vững.

 

Hiệu quả mô hình trồng lúa bằng sữa tươi

Hiệu quả mô hình trồng lúa bằng sữa tươi

Trồng trọt 03/12/2020 - 15:00

Mô canh tác lúa của của ông Dương Xuân Quả (Năm Nhã) cả vụ chỉ sử dụng sữa tươi, hột gà và phân lân Địa Long phun cho lúa.

Nam Định: Bám sát diễn biến thời tiết để giành thắng lợi

Nam Định: Bám sát diễn biến thời tiết để giành thắng lợi

Trồng trọt 03/12/2020 - 10:39

Chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, bám sát diễn biến của thời tiết phấn đấu sản xuất vụ xuân 2021 đạt kết quả cao trong mọi tình huống…

Phát triển cây sắn bền vững ở miền Trung

Phát triển cây sắn bền vững ở miền Trung

Trồng trọt 03/12/2020 - 10:32

Trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng các giống sắn mới và áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất là rất quan trọng để tăng hiệu quả kinh tế cho bà con.

Người đưa giống lúa Thơm RVT về đất nước

Người đưa giống lúa Thơm RVT về đất nước

Trồng trọt 02/12/2020 - 15:42

Tri ân cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, người đưa nhiều giống cây trồng, vật nuôi về cho nông dân, cho đất nước…

Sản xuất phải tuân thủ lịch thời vụ

Sản xuất phải tuân thủ lịch thời vụ

Trồng trọt 01/12/2020 - 10:43

Tỉnh Hà Tĩnh chưa xem xét thay đổi lịch thời vụ sản xuất vụ Xuân 2021. Yêu cầu các địa phương bố trí lúa trỗ tập trung từ 25/4 – 30/4, kết thúc trước 5/5/2021.

Đồng Tháp: Bảo tồn 550 ha quýt hồng trước nguy cơ cây bị dịch bệnh

Đồng Tháp: Bảo tồn 550 ha quýt hồng trước nguy cơ cây bị dịch bệnh

Trồng trọt 01/12/2020 - 08:35

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt đề án bảo tồn vườn quýt hồng huyện Lai Vung, giai đoạn 2020 – 2024 lên đến 550 ha trước nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh.

Liên kết chuỗi sản xuất chè an toàn

Liên kết chuỗi sản xuất chè an toàn

Trồng trọt 01/12/2020 - 06:45

“Hy vọng mạng lưới phân phối sản phẩm chè chuyên nghiệp trong toàn quốc sẽ nâng tầm giá trị chè, và chè Thái Nguyên trở thành thương hiệu mạnh, chiếm lĩnh thị trường trong nước”.

Thừa Thiên- Huế: Nỗ lực cứu vườn cây đặc sản

Thừa Thiên- Huế: Nỗ lực cứu vườn cây đặc sản

Trồng trọt 29/11/2020 - 18:52

Hàng trăm hộ dân trồng thanh trà ở Thừa Thiên- Huế đang khẩn trương vệ sinh, chăm bón để cứu vãn những vườn cây thanh trà bị hư hại sau bão, lũ.

Hỗ trợ người trồng thanh trà ở Thừa Thiên- Huế khắc phục thiệt hại

Hỗ trợ người trồng thanh trà ở Thừa Thiên- Huế khắc phục thiệt hại

Trồng trọt 27/11/2020 - 08:29

Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu đã đi kiểm tra thực tế, hỗ trợ người trồng thanh trà ở Thừa Thiên- Huế khắc phục sau bão lụt.

Câu chuyện lúa Nhật ở Thủ đô

Câu chuyện lúa Nhật ở Thủ đô

Trồng trọt 27/11/2020 - 07:43

10 năm về trước hầu hết người dân Hà Nội đều không biết gì về cây lúa tẻ hạt tròn như lúa nếp nhưng hiện nay thì mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác.

Đồng Tháp: Trồng măng tây thu nhập ổn định

Đồng Tháp: Trồng măng tây thu nhập ổn định

Trồng trọt 27/11/2020 - 07:15

Nhiều nông dân ở Đồng Tháp mạnh dạn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng măng tây cho hiệu quả cao.

Phú Yên: Vắng thương lái thu mua mai lá, quất tết

Phú Yên: Vắng thương lái thu mua mai lá, quất tết

Trồng trọt 26/11/2020 - 18:52

Mọi năm thời điểm này vùng trồng mai, quất tết ở Phú Yên đã chộn rộn, nườm nượp thương lái đổ về thu mua mai lá, đặt cọc quất tết nhưng nay vắng hẳn…

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Nuôi gà đẻ trứng sạch

Nuôi gà đẻ trứng sạch

Với quy mô hơn 20.000 con gà được chăn nuôi theo hướng VietGAP, mỗi ngày gia đình anh Nguyễn Văn Phúc (Trực Hùng, Trực Ninh, tỉnh Nam Định) thu về trên 16.000 quả trứng sạch.

'Bác sĩ nông học' chẩn bệnh tại Tây Nguyên

'Bác sĩ nông học' chẩn bệnh tại Tây Nguyên

Chuỗi chương trình 'Bác sĩ nông học' đã trở thành sân chơi bổ ích tư vấn khoa học, giải đáp chính sách, tăng cường liên kết 4 nhà.

Báo Nông Nghiệp