Thứ tư, 17/10/2018 02:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngành nông nghiệp sẽ tăng trưởng trên 3,5%

20/09/2010, 11:13 (GMT+7)

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tại buổi làm việc với UB Kinh tế của Quốc hội, ngày 18/9, trong chương trình giám sát của UB này đối với kế hoạch phát triển nông nghiệp – nông thôn năm 2010 và phương hướng năm 2011.

Theo Bộ trưởng, mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ của thiên tai, dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế, tăng trưởng của toàn ngành có chậm lại, nhưng bình quân 5 năm (2006 - 2010) vẫn đạt 3,31%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 4,84%/năm.

Một số chương trình như NTM đang được thực hiện một cách bài bản, có hệ thống, lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được củng cố và phát triển. Năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của ngành được nâng cao một bước, thúc đẩy và tạo thuận lợi cho thương mại hàng nông, lâm, thủy sản…

Tại buổi làm việc, UB Kinh tế đã nêu ra 25 câu hỏi, tập trung vào các lĩnh vực: bảo vệ và quản lý rừng, sức cạnh tranh của nông sản khi XK ra thị trường thế giới, trọng tâm của ngành nông nghiệp trong thời gian tới… Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết: Với tư cách là cơ quan quản lý chuyên ngành, Bộ sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, đặc biệt là trong công tác bảo vệ rừng, chú trọng phát triển những giống cây, con cho năng suất cao, nâng cao chất lượng hàng nông sản, thủy sản, đào tạo nghề cho nông dân và bảo vệ đất sản xuất lúa. Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành tiếp tục bố trí đủ nguồn lực để xây dựng NTM; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, đối phó với BĐKH và những chương trình khác…

THIÊN VĂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận