Thứ ba, 25/09/2018 05:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Nhiều giống lúa triển vọng

20/10/2014, 09:23 (GMT+7)

Tại hội nghị, các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật thống nhất sẽ tiếp tục khảo nghiệm 7 giống có triển vọng ở các vụ năm 2015 để có kết quả đưa ra SX đại trà.

Từ kết quả khảo nghiệm so sánh và khảo nghiệm SX vụ xuân, vụ mùa 2014 Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội tiếp tục khảo nghiệm so sánh 22 giống lúa tại Trạm Thực nghiệm giống cây trồng Thường Tín; khảo nghiệm SX 7 giống lúa mới tại trạm thực nghiệm và  các HTXNN Mai Đình (Sóc Sơn), Hát Môn (Phúc Thọ), Tảo Khê (Ứng Hòa). Qua đó xác định được các nhóm giống có tiềm năng, năng suất, chất lượng phù hợp cơ cấu cây trồng của Hà Nội.

Nhóm lúa thuần chất lượng gồm các giống NT2, Thuần Việt 7 có TGST vụ mùa từ 102 - 106 ngày, cứng cây, có khả năng chống chịu tốt với một số loại sâu bệnh; có tiềm năng cho năng suất cao (năng suất lý thuyết từ 70 - 85 tạ/ha) đều cao hơn đối chứng Bắc thơm 7.

Nhóm lúa thuần năng suất gồm các giống Gia Lộc 105, KN2, MB 68 có TGST vụ mùa từ 97 - 105 ngày, cứng cây, có khả năng chống chịu tốt với một số loại sâu bệnh; tiềm năng cho năng suất (năng suất lý thuyết từ 80 – 90) tạ/ha, cao hơn đối chứng Khang dân 18.

Nhóm lúa ngắn ngày gồm các giống Gia Lộc 102, HN6 có TGST vụ mùa từ 91 - 96 ngày ngắn hơn Khang dân 18 từ 3 - 7 ngày, cứng cây trung bình, chống chịu tốt với một số loại sâu, bệnh chính, năng suất lý thuyết đạt từ 70 - 75 tạ/ha.

Nhóm giống lúa thuần chất lượng: Giống Thuần Việt 1 sinh trưởng, phát triển tốt, chống chịu sâu bệnh khá, chống đổ tốt, kiểu hình cây đẹp, bông to, dài, hạt thon dài, màu vàng nâu, năng suất cao hơn đối chứng Bắc thơm 7 là 13,8%. Giống Bắc thơm 7 kháng bạc lá có TGST, kiểu hình cây, năng suất tương đương Bắc thơm 7, chống chịu với bệnh khô vằn, bạc lá khá hơn.

Kết quả SX thử nghiệm các giống lúa mới: Năng suất giống Sơn Lâm 1 cao hơn giống Bắc thơm 7 từ 4 - 6 tạ/ha và Thiên ưu 8 cao hơn Khang dân 18 từ 5 - 7 tạ/ha; đặc biệt giống Sơn Lâm 1 qua 2 vụ khảo nghiệm và SX thử ở vụ xuân và vụ mùa 2014 đều cho năng suất khá, chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh tốt.

Tại hội nghị, các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật thống nhất sẽ tiếp tục khảo nghiệm 7 giống có triển vọng ở các vụ năm 2015 để có kết quả đưa ra SX đại trà.

VT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận