Thứ hai, 16/07/2018 12:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Phát hành bộ lịch Blốc Nông nghiệp 2011

21/09/2010, 10:08 (GMT+7)

Nhà XB Nông nghiệp bắt đầu phát hành bộ lịch BLốc năm 2011 với các loại sau:

Lịch BLốc siêu cực đại: Khổ 30x40 cm in 4 màu, giấy couche

Lịch BLốc cực đại: Khổ 26x36cm in 4 màu, giấy couche

Lịch BLốc đại đặc biệt: Khổ 17x25 cm, in 4 màu, giấy couche

Lịch BLốc đại: Khổ 14,5 x 20,5 cm, in 4 màu, giấy couche

Lịch BLốc trung: Khổ 10,5 x 14,5 cm, in 4 màu, giấy ford trắng

Lịch BLốc trung: Khổ 10,5 x 14,5 cm, in 2 màu, giấy poluya

Nội dung in trong lịch đều in những tranh, ảnh phong cảnh đẹp của thế giới và Việt Nam, các bức tranh thủy mạc, khí hậu thời tiết, lịch nước lớn nước ròng. Riêng lịch BLốc loại trung in 2 màu trên giấy poluya có nông lịch.

Khách hàng có thể liên hệ NXB hay các đại lý.

QN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận