Thứ ba, 17/09/2019 11:53 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Phó ban Nội chính thay ông Nguyễn Bá Thanh điều hành công việc

22/01/2015, 15:23 (GMT+7)

Ông Phan Đình Trạc vừa được cử làm Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính trung ương, tạm thay ông Nguyễn Bá Thanh điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính.

Ban Nội chính Trung ương vừa ra văn bản (số 1458-CV/BNCTW) thông báo về việc phân công đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban làm nhiệm vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Ban (ngày 21-01-2015) Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Theo đó, thực hiện ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; trên cơ sở ý kiến của đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã được thống nhất tại cuộc họp lãnh đạo Ban (ngày 16-01-2015) phân công đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban làm nhiệm vụ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Phan Đình Trạc điều hành giải quyết công việc của Ban Nội chính Trung ương và của Trưởng Ban khi đồng chí Trưởng Ban vắng mặt hoặc được uỷ quyền.

THU THẮM (noichinh.vn)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận