Thứ ba, 17/07/2018 01:57 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thanh Hóa: Chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Kiểm toán Nhà nước

28/12/2010, 10:14 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn chỉ đạo Ban Dân tộc, Sở Tư pháp, UBND hai huyện Bá Thước, Như Xuân và các sở, ngành có liên quan phải thực hiện ngay, nghiêm túc những nội dung kết luận của Kiểm toán Nhà nước về Chương trình 135 (CT 135) trong thời gian qua.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được kiểm toán năm 2010 (gồm Ban Dân tộc; UBND huyện Bá Thước, Như Xuân và Sở Tư pháp) đã làm sai trong việc thực hiện các chế độ chính sách, thi công thiếu khối lượng và các sai phạm khác (đã nêu trong các biên bản kiểm toán của các đơn vị) phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và xử lý theo quy định của Nhà nước.

Yêu cầu UBND huyện Bá Thước thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước do chi sai chế độ số tiền là 22.958.000 đồng (thuộc dự án hỗ trợ nuôi cách ly lợn Móng Cái sinh sản tại ba xã: Hạ Trung, Ái Thượng và Điền Thượng, số tiền là 18.988.000 đồng và dự án đào tạo tại xã Văn Nho, số tiền là 3.970.000 đồng). Giảm quyết toán năm 2009 chuyển quyết toán năm 2010 số tiền 5.865.000.000 đồng thuộc hợp phần hỗ trợ học sinh con hộ nghèo tại các trường trên địa bàn huyện.

 UBND huyện Như Xuân giảm quyết toán năm 2009 chuyển quyết toán năm 2010 số tiền 84.000.000 đồng thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại hai xã Thanh Hòa và Thanh Lâm. Yêu cầu Trung tâm Trợ giúp pháp lý (thuộc Sở Tư pháp) thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 18.874.000 đồng do chi vượt định mức quy định.

Ban Dân tộc (cơ quan thường trực CT 135) phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định của Nhà nước đối với việc thực hiện dự án đào tạo cán bộ thuộc CT 135. Cụ thể là: thực hiện đào tạo dạy nghề cho thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 25 vượt định mức quy định tại Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg (ngày 18/4/2005) của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn, số tiền là 1.232.530.000 đồng.

Chi học tập, tham quan sai đối tượng nội dung chi thuộc dự án đào tạo cán bộ xã trong CT 135, số tiền là 82.760.000 đồng. Chi đào tạo sai đối tượng (34 cán bộ huyện) thuộc dự án đào tạo cán bộ xã trong CT 135, số tiền là 8.908.000 đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các ngành, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 31/12 tới.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận