Thứ ba, 23/10/2018 09:54 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thống nhất số liệu đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn

23/11/2010, 09:56 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ KH- ĐT chủ trì phối hợp với Bộ NN- PTNT, Bộ Tài chính thống nhất số liệu đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (trong 5 năm 2005 - 2010 và dự kiến 5 năm 2011 - 2015), báo cáo Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ KH- ĐT phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình điều hành kế hoạch ngân sách năm 2011 tìm nguồn vốn để bổ sung đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Mới đây, ngày 15/11, Quốc hội khóa XII đã thông qua thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011, trong đó, vốn ngân sách cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn năm 2011 được chú trọng với 68.920 tỷ  đồng, tăng 24,4% so với kế hoạch 2010.

Đồng thời, phương án phân bổ vốn sẽ chú trọng đầu tư các công trình, dự án cấp bách phục vụ trực tiếp nông nghiệp, nông thôn (3.319 tỷ đồng), ưu tiên các tỉnh có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn  và đặc biệt khó khăn, có số thu cân đối ngân sách địa phương dưới 50%, nhất là các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, các công trình biển đảo.

PV - ĐS

Đang được quan tâm

Gửi bình luận