Chủ nhật, 19/08/2018 04:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Thu 2.500 tỷ đồng từ vụ đông

11/09/2014, 13:07 (GMT+7)

Chủ trương của Hà Nội là đảm bảo diện tích gieo trồng cây vụ đông, chủ lực là cây đỗ tương và ngô, tăng diện tích khoai tây, khoai lang gieo trồng trên đất 2 lúa.

Thu 2.500 tỷ đồng từ vụ đông
Vụ đông này, Hà Nội sẽ sử dụng các giống cây trồng ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, giá trị cao

Mở rộng diện tích cây rau màu có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Bao gồm đậu tương 20.000 ha, năng suất 15 tạ/ha; ngô 9.600 ha, năng suất 47 tạ/ha; rau đậu các loại 14.300 ha... Phấn đấu tổng giá trị vụ đông 2014 đạt trên 2.500 tỷ đồng.

Để đạt kế hoạch, ngành nông nghiệp Thủ đô đã đề ra hàng loạt giải pháp. Thứ nhất về thủy lợi, tập trung chỉ đạo điều tiết nước, đảm bảo độ ẩm đất, rút nước đệm phù hợp để sau khi thu hoạch lúa mùa là trồng ngay cây vụ đông ưa ấm.

Đối với các diện tích không tiêu, thoát nước được bằng tự chảy phải chỉ đạo bơm tiêu thoát nước sớm từ khi lúa chắc xanh. Chủ động tiêu úng kịp thời, nhất là cuối tháng 9 đầu tháng 10 khi cây vụ đông đang gieo và mới gieo.

Thứ hai, sử dụng các giống cây trồng ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt, giá trị cao. Thứ ba, thu hoạch nhanh gọn lúa mùa để trồng cây vụ đông đúng thời vụ, thực hiện phương châm “sáng lúa, chiều cây vụ đông”.

Đối với cây đậu tương, SX các giống có thời gian sinh trưởng trung bình, gieo xong trước 5/10, các giống ngắn ngày gieo đến 10/10. Cây ngô nhóm trung ngày gieo xong trước 25/9, nhóm giống ngắn ngày gieo xong trước 5/10; các giống ngô nếp gieo đến 10/10...

Thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh như kỹ thuật gieo vãi đậu tương trên nền đất ướt; mở rộng áp dụng kỹ thuật trồng ngô, khoai tây làm đất tối thiểu; bón lót tập trung và cân đối đạm, lân, kali theo yêu cầu của từng loại cây trồng;

Thực hiện bón thúc sớm để cây phát triển mạnh trong thời gian đầu còn ấm, tăng khả năng chống đỡ giai đoạn sau gặp rét; thực hiện nghiêm túc quy trình kỹ thuật SX rau an toàn và khuyến khích áp dụng quy trình SX theo hướng VietGAP.

Coi trọng công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng vụ đông, làm tốt công tác dự tính, dự báo, chú ý các đối tượng như sâu khoang, sâu xanh, chuột... nhất là ở những nơi năm trước đã có ổ dịch.

TH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận