Thứ ba, 17/07/2018 01:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trà Vinh: Đầu tư gần 700 tỷ đồng xây dựng NTM

01/12/2010, 09:38 (GMT+7)

Trà Vinh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Chương trình NTM năm 2010, đồng thời triển khai chương trình xây dựng NTM năm 2011. 

Đến nay, tỉnh đã tổng hợp việc triển khai thực hiện 19 tiêu chí NTM của 85 xã. Riêng việc xây dựng mô hình NTM ở xã Mỹ Long Nam (Cầu Ngang) được Trung ương chọn làm mô hình thí điểm trong 11 xã trên cả nước đã đạt 9/19 tiêu chí.

Theo kế hoạch năm 2011, Trà Vinh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 và trên cơ sở đánh giá thực trạng các xã trên địa bàn 85 xã nông thôn của 7 huyện; dự kiến kinh phí đầu tư gần 700 tỷ đồng (trong đó vốn Trung ương 317,8 tỷ đồng, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia 188,9 tỷ đồng, vốn đối ứng của tỉnh 142,2 tỷ đồng, vốn lồng ghép trên 1,6 tỷ đồng).

Trung bình mỗi xã được đầu tư trên 83 tỷ đồng để tập trung tổ chức bộ máy, tổ chức thông tin tuyên truyền, tập huấn cán bộ xây dựng NTM, thực hiện công tác quy hoạch và đề án xây dựng NTM ở các xã, đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư phát triển sản xuất. Phấn đấu đến năm 2015 có 20% số xã đạt tất cả các tiêu chí chuẩn quốc gia.

K.NGUYÊN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận