Thứ sáu, 14/12/2018 02:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trách nhiệm của chủ nuôi về phòng bệnh cho động vật

25/04/2012, 10:33 (GMT+7)

Chủ vật nuôi có trách nhiệm gì trong việc phòng bệnh cho động vật?

* Chủ vật nuôi có trách nhiệm gì trong việc phòng bệnh cho động vật?

>> Trách nhiệm của chủ nuôi về phòng bệnh bắt buộc cho động vật

Trả lời:

Điều 11 Nghị định số 33/2005/NĐ-CP quy định trách nhiệm của chủ vật nuôi trong việc phòng bệnh cho động vật như sau:

1. Thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y trong chăn nuôi, quy định đối với thức ăn, nước dùng cho động vật, bãi chăn thả, nơi chăn nuôi động vật, việc nuôi cách ly động vật được quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9 của Nghị định 33/2005/NĐ-CP và các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật được quy định tại các khoản 1, 2 Điều 10 của Nghị định Nghị định 33/2005/NĐ-CP.

2. Thực hiện việc khai báo đàn vật nuôi như sau:

a) Chủ cơ sở chăn nuôi tập trung phải khai báo với cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y có thẩm quyền về chủng loại, số lượng, cơ cấu, nguồn gốc đàn vật nuôi; xuất bán động vật hoặc nhập đàn mới; tình hình dịch bệnh, việc phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật của cơ sở theo quy định của Cục Thú y và khi có dịch bệnh;

b) Hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi động vật phải có sổ theo dõi việc xuất, nhập động vật, phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật; báo cáo với nhân viên thú y cấp xã hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp huyện về đàn vật nuôi khi có dịch bệnh.

3. Thực hiện quy định về:

a) Nuôi cách ly động vật trước khi nhập đàn;

b) Vệ sinh thú y đối với thức ăn, nước dùng cho động vật;

c) Việc nuôi chung nhiều loài động vật khác nhau trong một cơ sở giống.

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận