Thứ năm, 19/09/2019 01:25 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Vị Thủy tháo gỡ khó khăn

09/01/2015, 08:05 (GMT+7)

Huyện Vị Thủy (Hậu Giang) là huyện thuần nông, cây lúa và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của huyện.

Trong 9 xã của huyện thì 2 xã Vị Thanh và Vị Thủy được Ban Chỉ đạo tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng NTM, giai đoạn 2011-2015. Đến nay, xã Vị Thanh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM vào đầu năm 2014. Xã Vị Thủy hiện đã hoàn thành được 15/19 tiêu chí, 7 xã còn lại đạt từ 6-9/19 tiêu chí.

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn trên địa bàn huyện có sự thay đổi rõ nét, kết cấu hạ tầng được đầu tư mở rộng, thúc đẩy kinh tế phát triển; thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 10 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 2-3%.

Trong năm 2015, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Vị Thủy tiếp tục chỉ đạo xã NTM Vị Thanh giữ vững các tiêu chí đã đạt, đặc biệt chỉ đạo quyết liệt xã Vị Thủy hoàn thành 4 tiêu chí còn lại, các xã còn lại phấn đấu đạt từ 8-12 tiêu chí trở lên.

Nhằm đạt mục tiêu đề ra, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM từ xã đến ấp; tìm mọi giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để công việc được thuận lợi.

Riêng đối với xã Vị Thủy, huyện sẽ phân công các đơn vị đoàn thể có liên quan đến từng tiêu chí chịu trách nhiệm giúp đỡ, đôn đốc địa phương trong quá trình thực hiện. Bằng mọi giải pháp, phấn đấu đến cuối năm 2015, xã Vị Thủy sẽ là đơn vị thứ 2 của huyện cán đích NTM.

Đ.T.CHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận