| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 09/06/2022 , 11:56 (GMT+7)
Thứ Năm 09/06/2022 , 11:56 (GMT+7)

Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn. Gặp khó khi tìm kiếm mã số vùng trồng bưởi da xanh. 43% chuối nhập khẩu của Trung Quốc đến từ Việt Nam. Sầu riêng đầu vụ được giá.