| Hotline: 0983.970.780

Chủ Nhật 07/02/2021 , 07:00 (GMT+7)

Đại biện lâm thời New Zealand gói bánh chưng cùng các sinh viên tại Hà Nội

Chủ Nhật 07/02/2021 , 07:00 (GMT+7)

Ông Joseph Mayhew đã học gói bánh chưng cùng các sinh viên được Quỹ Đại sứ New Zealand hỗ trợ giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập với cộng đồng.

Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp