| Hotline: 0983.970.780

Thứ Sáu 17/06/2022 , 11:44 (GMT+7)
Thứ Sáu 17/06/2022 , 11:44 (GMT+7)

Dữ liệu chăn nuôi hỗ trợ quản lý nhà nước điều hành theo thị trường. Nông sản, đặc sản Đồng bằng sông Hồng hội tụ tại Hà Nội. Xuất khẩu sắn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Tôm nguyên liệu Cà Mau được giá.